Fakta

Varmt välkomna till "Rosers Vice". På platsen Rosersberg övningsskola i Stockholm kommer ni att få ta plats i den fiktiva värld där ni ska etablera er karaktär, leva ut dennes liv. Detta är ett rollspel med inslag av soft air guns, så krav på godkända skyddsglasögon gäller. I North Valley kan man anta en roll baserad på vårt ordinarie samhälle. Bagare, polis, postgubbe, advokat, kontorsarbetare, sopåkare, hantverkare, restaurangägare, myndighetsperson på kommunhuset, osv. Området består av lite skog och stadsmiljö med grus och asfaltsvägar.

Några av lagens väktare från 2023.

Här är kartan över området som kommer nyttjas inför 2024!
Det som är röd markerat är områden som man INTE får röra sig på! (Lilla och stora A)

Det gäller inte vägarna som är rödmarkerade, dessa är allmäna och dessa får man röra sig fritt på. Tänk på att allmänheten kan röra sig på dessa också.


Det röda området som syns i mitten (B) på området vid den stora korsningen är så kallad "safezone", här är det offgame och man behöver inte rollspela. Det är inte tillåtet att "hoppa" in i ett scenario som sker precis invid området. Skyddsglasögon ska ändå bäras på detta området! Här får man röra sig i området.De röda området (C) längst ner på kartan får man INTE röra sig vid.