Fordon


Alla fordon måste vara besiktigade och skattade (lagliga att framföra på allmänväg). Området är inte helt avspärrat på något sätt utan allmänheten kan stöttas på (se karta under fakta).


Max hastighet på området är 40km/h! Däremot kan det vara skyltat annat för eventet (tex 20km/h), dessa skyltar gäller ingame och ska rollspelas därefter. Bryter du mot hastighetsbegränsningen så kan du bli stoppad och bötfälld ingame. 


Bilar som är godkända är alla sorters bilar upp till årsmodell 2004. Inför detta året tillåter vi inga motorcyklar tyvärr, detta pga risk för skador. Vanliga cyklar är välkomna! 


Skjut inte på bilarna eller på annat sätt skada fordonen! Skulle man råka ta skydd eller rollspela vid bilarna så se till att försöka hålla er en bit ifrån bilarna ändå. Mer info om detta fås på eventgenomgången innan start.


Vi tar inget ansvar för eventuella skador eller punkteringar som kan ske på fordon.